តោះចូលរួមធ្វើតេស្តមួយនេះទាំងអស់គ្នា ដើម្បីស្វែងរកពិន្ទុនៃចំណេះដឹងរបស់អ្នកទៅលើសុខភាពផ្លូវភេទ ហើយអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ពីពួកយើង!

0%

ពេលវេលា​ត្រឹមត្រូវ ​ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម​ការអប់រំ​សុខភាពផ្លូវភេទ​គឺ​៖

Correct! Wrong!

មូលហេតុ៖ មិនមានកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់ណាមួយ ដើម្បីចាប់ផ្តើមរៀនអំពីសុខភាពផ្លូវភេទរបស់អ្នកនោះទេ។ ផ្នែកសំខាន់គឺការទទួលបានព័ត៌មានពីប្រភពត្រឹមត្រូវដែលអ្នកអាចជឿទុកចិត្តបាន ដូចជាព័ត៌មានពី ពីរនាក់បានហើយ យុទ្ធនាការជាដើម។ ការរៀនអំពីសុខភាពផ្លូវភេទដំបូងនឹងរៀបចំអ្នកឲ្យមានចំណេះដឹងនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការវានៅពេលណាមួយ។ ការពង្រឹងខ្លួនឯងជាមួយនឹងចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវអំពីរាងកាយរបស់អ្នកមានន័យថា អ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវសម្រាប់ខ្លួនឯង។

តើអ្នកណាគួរដឹងអំពីមធ្យោបាយពន្យារកំណើតទំនើប?

Correct! Wrong!

មូលហេតុ៖ នេះគឺជាព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្នាគួរតែដឹង ដូច្នេះនៅពេលនិយាយអំពីផែនការគ្រួសារ និងសុខភាពផ្លូវភេទ អ្នកអាចសម្រេចចិត្តថាមធ្យោបាយពន្យារកំណើតទំនើបមួយណាដែលអ្នកចង់ជ្រើសរើស។

អ្នក​អាច​មាន​ផ្ទៃពោះ​បាន បើទោះជា​អ្នក​មិន​បាន​រួមភេទ​ដោយ​មិនបាន​ការពារ​ញឹកញាប់​ក៏ដោយ។

Correct! Wrong!

មូលហេតុ៖ ការរួមភេទដោយមិនបានការពារណាមួយអាចនាំឱ្យមានផ្ទៃពោះ ទោះបីជាវាមិនបានកើតឡើងញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយ។

ការជ្រើសរើសប្រើកងដាក់ក្នុងស្បូន (IUD) នៅវ័យក្មេងនឹងធ្វើឱ្យអ្នកពិបាកក្នុងការមានផ្ទៃពោះនៅពេលអ្នកសម្រេចចិត្តថាអ្នកចង់មានកូន។

Correct! Wrong!

ហេតុផល៖ កងដាក់ក្នុងស្បូន (IUD) មិនប៉ះពាល់ដល់ការមានកូននាពេលអនាគតរបស់អ្នកទេ។ ​មិនមានការប្រឈមមុខនឹងការគ្មានកូនទេចំពោះស្ត្រីដែលប្រើកងដាក់ក្នុងស្បូន រួមទាំងស្ត្រីក្មេងនិងស្ត្រីដែលមិនទាន់មានកូនសោះ។

ការបន្តប្រើថ្នាំគ្រាប់នឹងធ្វើឱ្យអ្នកឡើងទម្ងន់ និងកាត់បន្ថយចំណង់ផ្លូវភេទ។

Correct! Wrong!

មូលហេតុ៖ មិនពិត។ រាងកាយរបស់មនុស្សគ្រប់រូបឆ្លើយតបខុសៗគ្នាចំពោះប្រភេទផ្សេងគ្នានៃការពន្យាកំណើត។ ផល​រំខានអាចកើតមានឡើងតែ​បណ្តោះអាសន្ន​ និងចំពោះស្រ្តីមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​ប្រសិនបើ​វា​បន្ត អ្នក​អាច​ពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាដែលទទួលការបណ្តុះបណ្តាលត្រឹមត្រូវ​ដែល​អាច​ណែនាមធ្យោបាយពន្យារកំណើត្ត្រ​ផ្សេងទៀត​។

តើ​មធ្យោបាយី​ពន្យារកំណើត​ណា​ខ្លះ​ដែល​ការពារ​ជំងឺកាមរោគ?

Correct! Wrong!

មូលហេតុ៖ ស្រោមអនាម័យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារការចម្លងមេរោគអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគផ្សេងៗ នៅពេលប្រើបានត្រឹមត្រូវរាល់ពេលរួមភេទ។ ថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើត ថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើត ឬកងដាក់ក្នុងស្បូន (IUD) មិនអាចការពារជំងឺកាមរោគបានទេ។

តើខ្ញុំអាចប្រើស្រោមអនាម័យដដែលបានប៉ុន្មានដង?

Correct! Wrong!

មូលហេតុ៖ អ្នក​អាច​ប្រើ​ស្រោម​អនាម័យ​បាន​តែ​ម្តង។ អ្នកត្រូវតែប្រើស្រោមអនាម័យថ្មីជានិច្ចរាល់ពេលរួមភេទ ដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឹជំងឺកាមរោគ​/អេដស៍ និងការមានផ្ទៃពោះ។ ត្រូវ​ប្រាកដ​ផង​ដែរ​ថា មុន​នឹង​ប្រើ​ស្រោម​អនាម័យា​វា​មិន​ទាន់​ផុត​កំណត់ ហើយ​ការ​វេចខ្ចប់​មិន​ខូច។

តើថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើតបន្ទាន់ (ECP) ជាថ្នាំរំលូតកូនឬ?

Correct! Wrong!

មូលហេតុ៖ ទេ! ថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើតបន្ទាន់ (ECPs) មិនមែនជាថ្នាំរំលូតកូនទេ។ ថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើតបន្ទាន់ (ECPs) គឺជាថ្នាំគ្រាប់ដែលការពារការមានផ្ទៃពោះ ប្រសិនបើលេបក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោងដំបូងនៃការរួមភេទដោយមិនបានការពារ។

តើអ្នកណាអាចប្រើថ្នាំគ្រាប់ការពាររកំណើតបន្ទាន់ (ECP)?

Correct! Wrong!

មូលហេតុ៖ ថ្នាំគ្រាប់ការពារយាកំណើតបន្ទាន់ ECP អាចប្រើបានដោយស្ត្រីណាក៏ដោយដែលគាត់មានការរួមភេទ ហើយចង់ជៀសវាងការមានផ្ទៃពោះ មិនថាគាត់មានអាយុប៉ុន្មាននោះទេ។

នៅពេលដែលអ្នកកំពុងមានទំនាក់ទំនងស្នេហា អ្នកមិនអាចនិយាយថា "ទេ" នៅពេលដែលដៃគូរបស់អ្នកសុំរួមភេទ។

Correct! Wrong!

មូលហេតុ៖ អ្នកអាចនិយាយថា "ទេ" នៅពេលណាក៏បាន ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់រួមភេទ ព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់អាចជាម្ចាស់រាងកាយរបស់អ្នកបានទេ។ នៅពេលនិយាយអំពីការយល់ព្រមរបស់អ្នក វាមានន័យថាអ្នកយល់ព្រមដោយសេរីចំពោះការរួមភេទ ឬសកម្មភាពផ្លូវភេទ។ អំពើហឹង្សាផ្លូវភេទ គឺជាពេលដែលនរណាម្នាក់រួមភេទ ឬធ្វើរឿងផ្លូវភេទជាមួយអ្នកដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះអំពើហិង្សាផ្លូវភេទគ្រប់ប្រភេទ សូមអ្នកធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅនគរបាល ឬអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់ការគាំទ្រ។

ស្ត្រីមិនគួរនិយាយអំពីសុខភាពបន្តពូជ និងសុខភាពផ្លូវភេទ ដោយបើកចំហនោះទេ។

Correct! Wrong!

មូលហេតុ៖ សុខភាពបន្តពូជ និងសុខភាពផ្លូវភេទ គួរតែត្រូវបាននិយាយដោយបើកចំហ ព្រោះថាគ្រប់បុគ្គលរួមទាំងស្ត្រីមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសុខភាពន្តពូជ និងសុខភាពផ្លូវភេទ ប្រកបដោយគុណភាព និងការថែទាំសុខភាព ដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសជម្រើសបន្តពូជ និងការទទួលបានព័ត៌មានដោយសេរី។

វាជាការប្រសើរក្នុងការទុកការសម្រេចចិត្តលើការពន្យារកំណើតដល់បុរសដោយសារតែពួកគេដឹងច្បាស់ជាងគេ។

Correct! Wrong!

មូលហេតុ៖ ការដឹងអំពីការពន្យារកំណើត គឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សគ្រប់រូប។ វាមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាសម្រាប់បុរស និងស្ត្រីខ្លួនឯងក្នុងការការពារខ្លួនពីការមានគភ៌ដោយមិនបានគ្រោងទុក ដូច្នេះហើយពួកគេគួរតែទទួលខុសត្រូវស្មើគ្នាក្នុងដំណើរការធ្វើការសម្រេចចិត្ត។

ការនិយាយអំពីសុខភាពបន្តពូជ និងសុខភាពផ្លូវភេទ មានន័យថាអ្នកសកម្មផ្លូវភេទ។

Correct! Wrong!

មូលហេតុ៖ ការនិយាយ ឬដឹងអំពីសុខភាពបន្តពូជ និងសុខភាពផ្លូវភេទ មិនមានន័យថាអ្នកសកម្មផ្លូវភេទនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការរៀនអំពីសុខភាពបន្តពូជ និងសុខភាពផ្លូវភេទ ដំបូងនឹងរៀបចំអ្នកជាមួយនឹងចំណេះដឹងនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការវានៅពេលណាមួយ - មុនពេលរៀបការ ឬក្រោយ។

មធ្យោបាយដកលិង្គចេញ និងមធ្យោបាយប្រតិទិនដំណើរការបានល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារការមានផ្ទៃពោះ

Correct! Wrong!

មូលហេតុ៖ មធ្យោបាយដកលិង្គចេញ និងមធ្យោបាយប្រតិទិនគឺទៅនឹងការមានផ្ទៃពោះ ព្រោះវាមិនមានប្រសិទ្ធិភាពគ្រប់ពេលនោះទេ។ មានតែការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យាកំណើត្រ្តទំនើបឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះទើបជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតដើម្បីការពារពីការមានផ្ទៃពោះ និងជំងឺកាមរោគ។

តើ​វិធី​ពន្យារកំណើត​ទំនើបណា​ខ្លះ​ដែលបុរសអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីពន្យារកំណើត?

Correct! Wrong!

មូលហេតុ៖ ស្រោមអនាម័យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារការចម្លងមេរោគអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគផ្សេងៗ នៅពេលប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវរាល់ពេលរួមភេទ។

60% នៃយុវជនដែលសកម្មផ្លូវភេទរាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយត្រពន្យារកំណើតទំនើប

Correct! Wrong!

មូលហេតុ៖ មានតែ 18% នៃយុវជនដែលសកម្មផ្លូវភេទរាយការណ៍ដោយប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យជាមធ្យោបាយពន្យារកំណើត្នេះបើយោងតាមតួលេខរបស់ CDHS (2014)។ កង្វះចណេះដឹង និងការប្រើប្រាស់នៃមធ្យោបាយពន្យារកំណើតទំនើបនៅមានកំរិតទាបនេះហើយ ដែលនាំឱ្យមានបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជ និងសុខភាពផ្លូវភេទ រួមទាំងជំងឺកាមរោគ និងមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍ ការមានផ្ទៃពោះដែលមិនចង់បាន ជំងឺទាក់ទងនឹងការមានផ្ទៃពោះ និងការរំលូតកូនដែលមិនមានសុវត្ថិភាព។

តោះចូលរួមធ្វើតេស្តមួយនេះទាំងអស់គ្នា ដើម្បីស្វែងរកពិន្ទុនៃចំណេះដឹងរបស់អ្នកទៅលើសុខភាពផ្លូវភេទ ហើយអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ពីពួកយើង!
You are Genius!
ល្អ​ណាស់! យើងសង្ឃឹមថាអ្នកបានរៀនអ្វីថ្មីៗមួយចំនួន្លះ ខណៈពេលកំពុងធ្វើតេស្តនេះ។ ក្នុងរយៈពេលពីរ បីខែខាងមុខនេះ យើងនឹងធ្វើការជាមួយអ្នកជំនាញ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រធានបទមួយចំនួនដែលយើងបានលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះ និងសំណួរផ្សេងទៀតដែលអ្នកមានទាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវភេទ។ ផ្ញើសារមកយើងនូវសំណួររបស់អ្នកជាអនាមិកតាមរយៈហ្វេសប៊ុក ឬធ្វើតាមតំណនេះ! ហើយ​កុំ​បារម្ភ យើង​នឹង​ប្រាកដ​ថា​រក្សា​វាតែ #​ពីរនាក់បានហើយ។

Share your Results:

Facebook